Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 6 април 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Международен ден на ромите (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи
  4.2.Беларус
  4.3.Бангладеш, включително детските бракове
 5.Внесени документи
 6.Петиции
 7.Време за гласуване
  7.1.Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (гласуване)
  7.2.Беларус (гласуване)
  7.3.Бангладеш, включително детските бракове (гласуване)
  7.4.Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (гласуване)
  7.5.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I (гласуване)
  7.6.Европейски корпус за солидарност (гласуване)
  7.7.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (172 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (81 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (33 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (56 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (266 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (70 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (502 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (860 kb)
Правна информация