Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 6 april 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Internationale Roma-dag (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten
  4.2.Belarus
  4.3.Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken
 5.Ingekomen stukken
 6.Verzoekschriften
 7.Stemmingen
  7.1.Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (stemming)
  7.2.Belarus (stemming)
  7.3.Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (stemming)
  7.4.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (stemming)
  7.5.Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I (stemming)
  7.6.Europees Solidariteitskorps (stemming)
  7.7.Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (155 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (58 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (77 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (30 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (56 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (243 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (62 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (489 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (842 kb)
Juridische mededeling