Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 239kWORD 77k
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä
  4.2.Valko-Venäjä
  4.3.Bangladesh ja lapsiavioliitot
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Vetoomukset
 7.Äänestykset
  7.1.Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä (äänestys)
  7.2.Valko-Venäjä (äänestys)
  7.3.Bangladesh ja lapsiavioliitot (äänestys)
  7.4.Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (äänestys)
  7.5.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) ***I (äänestys)
  7.6.Euroopan solidaarisuusjoukot (äänestys)
  7.7.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Tšetšenian tilanteesta ja totesi, että parlamentti tuomitsee jyrkästi kaiken seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun, uskontoon ja poliittisiin mielipiteisiin perustuvan vainon ja syrjinnän.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT


3. Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000016/2017) – Roberta Metsola ja Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Kansainvälinen romanipäivä (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2017) – Roberta Metsola ja Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Kansainvälinen romanipäivä (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst ja Benedek Jávor esittelivät kysymykset.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dubravka Šuica, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Soraya Post ja Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Soraya Post, Maria Grapini ja György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar ja Branislav Škripek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl ja Milan Zver.

György Hölvényi käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Soraya Post käytti puheenvuoron keskustelun kulusta (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 3).


4.1. Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 ja B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 ja B8-0250/2017.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Tunne Kelam esitteli päätöslauselmaesityksen B8-0251/2017.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Bruno Gollnisch keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa), sitoutumaton Udo Voigt, Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch ja Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.1.


4.2. Valko-Venäjä

Päätöslauselmaesitykset B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 ja B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius ja Bogdan Andrzej Zdrojewski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.2.


4.3. Bangladesh ja lapsiavioliitot

Päätöslauselmaesitykset B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 ja B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim ja Krzysztof Hetman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Notis Marias.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.3.


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä ja osaamisen menettämisestä (B8-0174/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys yhteistyötaloudesta (B8-0175/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys EU:n tekemisestä alueeksi, jolla ei ole vankeudessa eläviä delfiinejä (B8-0176/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys makroaluestrategioiden laatimisesta Välimeren alueella (B8-0178/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys lapsista, joilla on streptokokki-infektion laukaisema lapsuusiän neuropsykiatrisina häiriöinä ilmenevä PANDAS-oireyhtymä (B8-0181/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys Italian riisialan suojelemisesta (B8-0182/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys strategiasta uveiitista tiedottamista ja sen koordinoitua ennaltaehkäisyä varten (B8-0227/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


6. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

4. huhtikuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1568/2016); Ana María Rodríguez González (nro 0166/2017); (*) (nro 0167/2017); (*) (nro 0168/2017); (*) (nro 0169/2017); (*) (nro 0170/2017); Thomas Beyer (nro 0171/2017); Wayne Green (nro 0172/2017); (*) (nro 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (nro 0174/2017); (*) (nro 0175/2017); Jeremy Mesdouze (nro 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (nro 0177/2017); Michael Ashbrook (86 allekirjoittanutta) (nro 0178/2017); (*) (nro 0179/2017); David Reiling (nro 0180/2017); Flavio Miccono (nro 0181/2017); Hans Bosbach (nro 0182/2017); Christopher Lee (nro 0183/2017); Flavio Miccono (nro 0184/2017); (*) (nro 0185/2017); Bojan Barišič (nro 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (nro 0187/2017); (*) (nro 0188/2017); (*) (nro 0189/2017); Martina Vuk (nro 0190/2017); (*) (nro 0191/2017); Jason Finnane (nro 0192/2017); Rafał Kampa (nro 0193/2017); (*) (nro 0194/2017); (*) (nro 0195/2017); (*) (nro 0196/2017); (*) (nro 0197/2017); Ian Blore (nro 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (nro 0199/2017); (*) (nro 0200/2017); (*) (nro 0201/2017); (*) (nro 0202/2017); Victor Diaconu (nro 0203/2017); (*) (nro 0204/2017); (*) (nro 0205/2017); (*) (nro 0206/2017); (*) (nro 0207/2017); (*) (nro 0208/2017); (*) (nro 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (nro 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (nro 0211/2017); (*) (nro 0212/2017); (*) (nro 0213/2017); (*) (nro 0214/2017); (*) (nro 0215/2017); (*) (nro 0216/2017); Petar Karan (nro 0217/2017); Flavio Miccono (nro 0218/2017); Filomena Pinca (nro 0219/2017); Thomas Pfister (nro 0220/2017); (*) (nro 0221/2017); (*) (nro 0222/2017); (*) (nro 0223/2017); Kameliya Konakchieva (nro 0224/2017); Eleni Takou (nro 0225/2017); César Martínez López-Rey (nro 0226/2017); (*) (nro 0227/2017); Fabio Tosi (nro 0228/2017); Sara Martínez (nro 0229/2017); Dan Christensen (nro 0230/2017); (*) (nro 0231/2017); Dorota Zaleska (nro 0232/2017); Michele Vecchione (nro 0233/2017); Michele Vecchione (nro 0234/2017); (*) (nro 0235/2017); (*) (nro 0236/2017); Pierre Cauchy (nro 0237/2017); (*) (nro 0238/2017); (*) (nro 0239/2017); (*) (nro 0240/2017); (*) (nro 0241/2017); (*) (nro 0242/2017); Sébastien Blanchard (nro 0243/2017); Aras Abbasi (nro 0244/2017); (*) (nro 0245/2017); (*) (nro 0246/2017).


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0245/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Helmut Scholz pyysi äänestyksen lykkäämistä GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Michael Gahler vastusti pyyntöä PPE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (284 puolesta, 296 vastaan, 22 tyhjää).

Näin ollen äänestys toimitettiin.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Päätöslauselmaesitys B8-0248/2017 raukesi.)

Puheenvuorot:

Ulrike Lunacek peruutti Verts/ALE-ryhmän puolesta tarkistuksen 1.


7.2. Valko-Venäjä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0253/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill ja Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Päätöslauselmaesitys B8-0259/2017 raukesi.)


7.3. Bangladesh ja lapsiavioliitot (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0252/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Päätöslauselmaesitys B8-0260/2017 raukesi.)


7.4. Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevien sääntöjen osalta [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0129)

Puheenvuorot:

Michael Gahler tulosten esittämisestä.


7.6. Euroopan solidaarisuusjoukot (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0235/2017 ja B8-0244/2017

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0235/2017

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Päätöslauselmaesitys B8-0244/2017 raukesi.)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Euroopan solidaarisuusjoukot - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly ja Lucy Anderson.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000011/2017) Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tulien maan ja sen asukkaiden traaginen tilanne (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Piernicola Pedicini, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Andrea Cozzolino ja Pina Picierno.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT
lausuntoa varten: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: JURI, IMCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

AGRI-valiokunta

- Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM-valiokunta

- Keskeiset näkökulmat romanien integroitumiseen EU:ssa: mustalaisvastaisuuden torjuminen (2017/2038(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16.3.2017)

BUDG-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n takuun myöntäminen Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
lausuntoa varten: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ulkoisiin toimiin liittyvä takuurahasto (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
lausuntoa varten: AFET, LIBE, INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)


13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 26. huhtikuuta 2017 ja 27. huhtikuuta 2017.


15. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Oikeudellinen huomautus