Indeks 
Zapisnik
PDF 239kWORD 77k
Četvrtak, 6. travnja 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Međunarodni dan Roma (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  4.1.Rusija, uhićenje Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika
  4.2.Bjelarus
  4.3.Bangladeš, uključujući dječje brakove
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Predstavke
 7.Glasovanje
  7.1.Rusija, uhićenje Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (glasovanje)
  7.2.Bjelarus (glasovanje)
  7.3.Bangladeš, uključujući dječje brakove (glasovanje)
  7.4.Pravila za veleprodajna tržišta roaminga ***I (glasovanje)
  7.5.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) ***I (glasovanje)
  7.6.Europske snage solidarnosti (glasovanje)
  7.7.Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 12.Odluke o određenim dokumentima
 13.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 14.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 15.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o stanju u Čečeniji i potvrdio da Parlament čvrsto osuđuje svaku vrstu progona i diskriminacije na osnovi roda, rase, vjeroispovijesti ili političkih stavova.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


3. Međunarodni dan Roma (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000016/2017) koje su postavili Roberta Metsola i Pál Csáky u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Elly Schlein u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström i Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun i Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis i Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a Vijeću: Međunarodni dan Roma (2017/2614 (RSP)) (B8-0207/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000017/2017) koje su postavili Roberta Metsola i Pál Csáky u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Elly Schlein u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström i Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun i Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis i Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a Komisiji: Međunarodni dan Roma (2017/2614 (RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst i Benedek Jávor obrazložili su pitanja.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanja.

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Dubravka Šuica, Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tim Aker u ime Kluba zastupnika EFDD-a koji je, osim toga, odgovorio na tri pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Fredrick Federley, Soraya Post i Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto u ime Kluba zastupnika ENF-a koja je, osim toga, odgovorila na tri pitanja su podizanjem plave kartice postavili Soraya Post, Maria Grapini i György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar i Branislav Škripek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl i Milan Zver.

Govorio je György Hölvényi o odvijanju postupka spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) (predsjednica je dala objašnjenje).

Govorio je Neven Mimica.

Govorila je Soraya Post o odvijanju rasprave (predsjednica je to primila na znanje).

Rasprava je zaključena.


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 3. zapisnika od 5.4.2017..)


4.1. Rusija, uhićenje Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika

Prijedlozi rezolucija B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 i B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand i Petras Auštrevičius predstavili su prijedloge rezolucija B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 i B8-0250/2017.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Tunne Kelam predstavio je prijedlog rezolucije B8-0251/2017.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch o odvijanju rasprave (predsjednik je dao objašnjenje), Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Jaromír Štětina koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch i Jiří Pospíšil koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 6.4.2017.


4.2. Bjelarus

Prijedlozi rezolucija B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 i B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius i Bogdan Andrzej Zdrojewski predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Michaela Šojdrová u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz i Jean-Paul Denanot.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 6.4.2017.


4.3. Bangladeš, uključujući dječje brakove

Prijedlozi rezolucija B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 i B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Csaba Sógor u ime Kluba zastupnika PPE-a, Arne Lietz u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim i Krzysztof Hetman.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini i Notis Marias.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 6.4.2017.


5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br.1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2017. (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br.515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, AFET, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br.515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

2) zastupnika, koji su podnijeli prijedloge rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o Direktivi o upućivanju radnika i gubitku kvalificirane radne snage (B8-0174/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o ekonomiji suradnje (B8-0175/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o tome da EU postane područje bez zatočenih dupina (B8-0176/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o razvijanju makroregionalnih podstrategija za Sredozemlje (B8-0178/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Piernicola Pedicini. Prijedlog rezolucije o djeci sa sindromom pedijatrijskog autoimunog neuropsihijatrijskog poremećaja povezanog sa streptokokom (PANDAS) (B8-0181/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Angelo Ciocca. Prijedlog rezolucije o zaštiti talijanskoga sektora uzgoja riže (B8-0182/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o strategiji informiranja i koordiniranim mjerama povezanima s uveitisom (B8-0227/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


6. Predstavke

Niže navedene predstavke unesene su registar na naznačeni dan i, u skladu s člankom 215., stavcima 9. i 10. Poslovnika, proslijeđene nadležnom odboru:

4. travnja 2017.

(*) Zatraženo da se ne navede ime.

(*) (br. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (br. 0166/2017); (*) (br. 0167/2017); (*) (br. 0168/2017); (*) (br. 0169/2017); (*) (br. 0170/2017); Thomas Beyer (br. 0171/2017); Wayne Green (br. 0172/2017); (*) (br. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (br. 0174/2017); (*) (br. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (br. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (br. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (br. 0178/2017); (*) (br. 0179/2017); David Reiling (br. 0180/2017); Flavio Miccono (br. 0181/2017); Hans Bosbach (br. 0182/2017); Christopher Lee (br. 0183/2017); Flavio Miccono (br. 0184/2017); (*) (br. 0185/2017); Bojan Barišič (br. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (br. 0187/2017); (*) (br. 0188/2017); (*) (br. 0189/2017); Martina Vuk (br. 0190/2017); (*) (br. 0191/2017); Jason Finnane (br. 0192/2017); Rafał Kampa (br. 0193/2017); (*) (br. 0194/2017); (*) (br. 0195/2017); (*) (br. 0196/2017); (*) (br. 0197/2017); Ian Blore (br. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (br. 0199/2017); (*) (br. 0200/2017); (*) (br. 0201/2017); (*) (br. 0202/2017); Victor Diaconu (br. 0203/2017); (*) (br. 0204/2017); (*) (br. 0205/2017); (*) (br. 0206/2017); (*) (br. 0207/2017); (*) (br. 0208/2017); (*) (br. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (br. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (br. 0211/2017); (*) (br. 0212/2017); (*) (br. 0213/2017); (*) (br. 0214/2017); (*) (br. 0215/2017); (*) (br. 0216/2017); Petar Karan (br. 0217/2017); Flavio Miccono (br. 0218/2017); Filomena Pinca (br. 0219/2017); Thomas Pfister (br. 0220/2017); (*) (br. 0221/2017); (*) (br. 0222/2017); (*) (br. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (br. 0224/2017); Eleni Takou (br. 0225/2017); César Martínez López-Rey (br. 0226/2017); (*) (br. 0227/2017); Fabio Tosi (br. 0228/2017); Sara Martínez (br. 0229/2017); Dan Christensen (br. 0230/2017); (*) (br. 0231/2017); Dorota Zaleska (br. 0232/2017); Michele Vecchione (br. 0233/2017); Michele Vecchione (br. 0234/2017); (*) (br. 0235/2017); (*) (br. 0236/2017); Pierre Cauchy (br. 0237/2017); (*) (br. 0238/2017); (*) (br. 0239/2017); (*) (br. 0240/2017); (*) (br. 0241/2017); (*) (br. 0242/2017); Sébastien Blanchard (br. 0243/2017); Aras Abbasi (br. 0244/2017); (*) (br. 0245/2017); (*) (br. 0246/2017).


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Rusija, uhićenje Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0245/2017

(koji zamjenjuje B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler i Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei i Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ulrike Lunacek u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Govorio je Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a koji je zatražio odgodu glasovanja i Michael Gahler u ime Kluba zastupnika PPE-a koji se protivio zahtjevu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (284 za, 296 protiv, 22 uzdržanih) odbio zahtjev.

Stoga se nastavilo s glasovanjem.

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Prijedlog rezolucije B8-0248/2017 se ne razmatra.)

Govorili su:

Ulrike Lunacek, u ime KlubaVerts/ALE, radi povlačenja amandmana 1.


7.2. Bjelarus (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0253/2017

(koji zamjenjuje B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt i Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill i Karoline Graswander-Hainz u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova i Charles Goerens u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke i Ulrike Lunacek u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Prijedlog rezolucije B8-0259/2017 se ne razmatra.)


7.3. Bangladeš, uključujući dječje brakove (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0252/2017

(koji zamjenjuje B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler i Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler i Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Prijedlog rezolucije B8-0260/2017 se ne razmatra.)


7.4. Pravila za veleprodajna tržišta roaminga ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) ***I (glasovanje)

Izvješćeo Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG O ODBIJANJU PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA-PROV(2017)0129)

Govorili su:

Michael Gahler o prikazu rezultata.


7.6. Europske snage solidarnosti (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0238/2017

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (glasovanje)

Prijedlozi rezolucije B8-0235/2017 i B8-0244/2017

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0235/2017

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0131)

(prijedlog rezolucije __[A8469]__ nije se razmatrao)


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei i Jiří Pospíšil

Europske snage solidarnosti - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly i Lucy Anderson.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 12:45 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravuDulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-000011/2017) koje su postavili Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea i Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Tragična situacija "zemlje vatre" i njezinih stanovnika (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini obrazložio je pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Piernicola Pedicini, Nicola Caputo u ime Kluba zastupnika S&D-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Andrea Cozzolino i Pina Picierno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Maria Grapini.

Govorio je Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.


12. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 39. Poslovnika)

- Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT
mišljenje: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: JURI, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika)

Odbor AGRI

- Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Odbor FEMM

- Aspekti temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv netrpeljivosti prema Romima (2017/2038(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: FEMM, EMPL

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. ožujka 2017.)

Odbor BUDG (članak 54. Poslovnika)

- Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
mišljenje: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (članak 54. Poslovnika)

- Jamstveni fond za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
mišljenje: AFET, LIBE, INTA, DEVE (članak 54. Poslovnika)


13. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


14. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 26. travnja 2017 i 27. travnja 2017.


15. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:10 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Pravna napomena