Index 
Jegyzőkönyv
PDF 244kWORD 77k
2017. április 6., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.A nemzetközi roma nap (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása
  4.2.Belarusz
  4.3.Banglades és a gyermekházasságok
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Petíciók
 7.Szavazások órája
  7.1.Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása (szavazás)
  7.2.Belarusz (szavazás)
  7.3.Banglades és a gyermekházasságok (szavazás)
  7.4.A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (szavazás)
  7.5.A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I (szavazás)
  7.6.Európai Szolidaritási Testület (szavazás)
  7.7.Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Nagyobb interpellációk (vita)
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 14.A következő ülések időpontja
 15.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a csecsenföldi helyzetről, és megerősíti, hogy a Parlament határozottan elítél minden szexuális irányultságon, fajon, valláson vagy politikai véleményen alapuló üldözést és hátrányos megkülönböztetést.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


3. A nemzetközi roma nap (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000016/2017), felteszi: Roberta Metsola és Pál Csáky, a PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Elly Schlein, az S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun és Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis és Eleonora Forenza, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A nemzetközi roma nap (B8-0207/2017)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000017/2017), felteszi: Roberta Metsola és Pál Csáky, a PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Elly Schlein, az S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun és Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis és Eleonora Forenza, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A nemzetközi roma nap (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst és Benedek Jávor kifejti a kérdéseket.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dubravka Šuica, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley, Soraya Post és Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is: Soraya Post, Maria Grapini és György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar és Branislav Škripek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl, Milan Zver.

Felszólal: György Hölvényi a „catch the eye” eljárás lefolytatásáról (az elnök pontosít).

Felszólal: Neven Mimica.

Felszólal: Soraya Post a vita lefolytatásáról (az elnök tudomásul veszi).

A vitát berekesztik.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


4.1. Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 és B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand és Petras Auštrevičius előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat (B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 és B8-0250/2017).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Tunne Kelam előterjeszti a B8-0251/2017 állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, a vita lefolytatásáról (az elnök pontosít), Udo Voigt, független, Jaromír Štětina, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch és Jiří Pospíšil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová és Csaba Sógor.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Belarusz

Állásfoglalási indítványok: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 és B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius és Bogdan Andrzej Zdrojewski előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. Banglades és a gyermekházasságok

Állásfoglalási indítványok: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 és B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arne Lietz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim és Krzysztof Hetman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini és Notis Marias.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió és Izland közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Javaslat az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Javaslat a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Javaslat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Javaslat a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, AFET, BUDG

- Javaslat a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvről és szaktudásuk elvesztéséről (B8-0174/2017)

utalva

illetékes:

EMPL

- Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a közösségi gazdaságról (B8-0175/2017)

utalva

illetékes:

IMCO

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az Unió olyan övezetté tételéről, amelyben nem élnek fogságban tartott delfinek (B8-0176/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a földközi-tengeri térségre vonatkozó makroregionális alstratégiák kidolgozásáról (B8-0178/2017)

utalva

illetékes:

REGI

- Piernicola Pedicini. Állásfoglalási indítvány a Streptococcus-fertőzésekkel összefüggő gyermekkori autoimmun neuropszichiátriai kórképpel (PANDAS) rendelkező gyermekekről (B8-0181/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Angelo Ciocca. Állásfoglalási indítvány az olasz rizstermelő ágazat védelméről (B8-0182/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalási indítvány az uveitisszel kapcsolatos információs stratégiáról és összehangolt küzdelemről (B8-0227/2017)

utalva

illetékes:

ENVI


6. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2017. április 4

(*) bizalmasan kezelt név.

(*) (1568/2016); Ana María Rodríguez González (0166/2017); (*) (0167/2017); (*) (0168/2017); (*) (0169/2017); (*) (0170/2017); Thomas Beyer (0171/2017); Wayne Green (0172/2017); (*) (0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (0174/2017); (*) (0175/2017); Jeremy Mesdouze (0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (0178/2017); (*) (0179/2017); David Reiling (0180/2017); Flavio Miccono (0181/2017); Hans Bosbach (0182/2017); Christopher Lee (0183/2017); Flavio Miccono (0184/2017); (*) (0185/2017); Bojan Barišič (0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (0187/2017); (*) (0188/2017); (*) (0189/2017); Martina Vuk (0190/2017); (*) (0191/2017); Jason Finnane (0192/2017); Rafał Kampa (0193/2017); (*) (0194/2017); (*) (0195/2017); (*) (0196/2017); (*) (0197/2017); Ian Blore (0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (0199/2017); (*) (0200/2017); (*) (0201/2017); (*) (0202/2017); Victor Diaconu (0203/2017); (*) (0204/2017); (*) (0205/2017); (*) (0206/2017); (*) (0207/2017); (*) (0208/2017); (*) (0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (0211/2017); (*) (0212/2017); (*) (0213/2017); (*) (0214/2017); (*) (0215/2017); (*) (0216/2017); Petar Karan (0217/2017); Flavio Miccono (0218/2017); Filomena Pinca (0219/2017); Thomas Pfister (0220/2017); (*) (0221/2017); (*) (0222/2017); (*) (0223/2017); Kameliya Konakchieva (0224/2017); Eleni Takou (0225/2017); César Martínez López-Rey (0226/2017); (*) (0227/2017); Fabio Tosi (0228/2017); Sara Martínez (0229/2017); Dan Christensen (0230/2017); (*) (0231/2017); Dorota Zaleska (0232/2017); Michele Vecchione (0233/2017); Michele Vecchione (0234/2017); (*) (0235/2017); (*) (0236/2017); Pierre Cauchy (0237/2017); (*) (0238/2017); (*) (0239/2017); (*) (0240/2017); (*) (0241/2017); (*) (0242/2017); Sébastien Blanchard (0243/2017); Aras Abbasi (0244/2017); (*) (0245/2017); (*) (0246/2017).


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0245/2017

(amely a B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei és Mark Demesmaeker, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri a szavazás elhalasztását, és Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (284 mellette, 296 ellene, 22 tartózkodás).

Ennélfogva szavazás következik.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0125)

(A B8-0248/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki kéri az 1. módosítás visszavonását.


7.2. Belarusz (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0253/2017

(amely a B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill és Karoline Graswander-Hainz, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0126)

(A B8-0259/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.3. Banglades és a gyermekházasságok (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0252/2017

(amely a B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0127)

(A B8-0260/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (szavazás)

Jelentés az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0129)

Felszólalások

Michael Gahler az eredmények közzétételéről.


7.6. Európai Szolidaritási Testület (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0238/2017

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0235/2017 és B8-0244/2017

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0235/2017

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0131)

(A B8-0244/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Miapetra Kumpula-Natri-jelentés – A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins és Seán Kelly

Mariya Gabriel-jelentés – A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei és Jiří Pospíšil

Európai Szolidaritási Testület(2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége(2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly és Lucy Anderson.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Nagyobb interpellációk (vita)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000011/2017): Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea és Marco Valli, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A „tüzek földjének” és lakosainak tragikus helyzete (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Piernicola Pedicini, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Andrea Cozzolino és Pina Picierno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT
vélemény: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: JURI, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

AGRI bizottság

- A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM bizottság

- A romák uniós integrációjának alapvető jogokkal kapcsolatos vonatkozásai: a cigányellenesség elleni küzdelem (2017/2038(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: FEMM, EMPL

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. március 16-i határozatát követően)

BUDG bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
vélemény: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
vélemény: AFET, LIBE, INTA, DEVE
(az eljárási szabályzat 54. cikke)


13. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


14. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. április 26. és 2017. április 27.


15. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Jogi nyilatkozat