Kazalo 
Zapisnik
PDF 237kWORD 77k
Četrtek, 6. april 2017 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Mednarodni dan Romov (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov
  4.2.Belorusija
  4.3.Bangladeš, vključno s porokami otrok
 5.Predložitev dokumentov
 6.Peticije
 7.Čas glasovanja
  7.1.Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (glasovanje)
  7.2.Belorusija (glasovanje)
  7.3.Bangladeš, vključno s porokami otrok (glasovanje)
  7.4.Veleprodajni trgi gostovanja ***I (glasovanje)
  7.5.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina ***I (glasovanje)
  7.6.Evropska solidarnostna enota (glasovanje)
  7.7.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Večje interpelacije (razprava)
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o razmerah v Čečeniji in potrdil, da Parlament ostro obsoja kakršno koli obliko preganjanja in diskriminacije na podlagi spola, rase, vere in političnega prepričanja.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica


3. Mednarodni dan Romov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000016/2017), ki so ga postavili Roberta Metsola in Pál Csáky v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in Elly Schlein v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Mednarodni dan Romov (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000017/2017), ki so ga postavili Roberta Metsola in Pál Csáky v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in Elly Schlein v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Mednarodni dan Romov (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst in Benedek Jávor so predstavili vprašanji.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanji.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dubravka Šuica, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Fredrick Federley, Soraya Post in Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Soraya Post, Maria Grapini in György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar in Branislav Škripek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl in Milan Zver.

Govoril je György Hölvényi o poteku postopka "catch the eye" (predsedujoča je dala pojasnilo).

Govoril je Neven Mimica.

Soraya Post je govorila o poteku razprave (predsedujoča je to vzela na znanje).

Razprava se je zaključila.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 3 zapisnika z dne 5.4.2017)


4.1. Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov

predlogi resolucij B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 in B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand in Petras Auštrevičius so predstavili predloge resolucij B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 in B8-0250/2017.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Tunne Kelam je predstavil predlog resolucije B8-0251/2017.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch o poteku razprave (predsedujoči je dal pojasnilo), Udo Voigt samostojni poslanec, Jaromír Štětina, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch in Jiří Pospíšil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová in Csaba Sógor.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 6.4.2017.


4.2. Belorusija

predlogi resolucij B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 in B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius in Bogdan Andrzej Zdrojewski so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 6.4.2017.


4.3. Bangladeš, vključno s porokami otrok

predlogi resolucij B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 in B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Arne Lietz v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim in Krzysztof Hetman.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini in Notis Marias.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 6.4.2017.


5. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št.1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Martin. Predlog resolucije o direktivi o napotenih delavcih in izgubi pristojnosti (B8-0174/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o sodelovalnem gospodarstvu (B8-0175/2017)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o prizadevanjih, da bi EU postala območje brez delfinov v ujetništvu (B8-0176/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o pripravi makroregionalnih podstrategij za Sredozemlje (B8-0178/2017)

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Piernicola Pedicini. Predlog resolucije o otrocih s sindromom pediatričnih avtoimunih nevropsihiatričnih motenj, povezanih z infekcijami s streptokoki (PANDAS) (B8-0181/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o zaščiti italijanskega rižnega sektorja (B8-0182/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o strategiji za obveščanje in skupen boj proti uveitisu (B8-0227/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI


6. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

4. aprila 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno.

(*) (št. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (št. 0166/2017); (*) (št. 0167/2017); (*) (št. 0168/2017); (*) (št. 0169/2017); (*) (št. 0170/2017); Thomas Beyer (št. 0171/2017); Wayne Green (št. 0172/2017); (*) (št. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (št. 0174/2017); (*) (št. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (št. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (št. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 podpisov) (št. 0178/2017); (*) (št. 0179/2017); David Reiling (št. 0180/2017); Flavio Miccono (št. 0181/2017); Hans Bosbach (št. 0182/2017); Christopher Lee (št. 0183/2017); Flavio Miccono (št. 0184/2017); (*) (št. 0185/2017); Bojan Barišič (št. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (št. 0187/2017); (*) (št. 0188/2017); (*) (št. 0189/2017); Martina Vuk (št. 0190/2017); (*) (št. 0191/2017); Jason Finnane (št. 0192/2017); Rafał Kampa (št. 0193/2017); (*) (št. 0194/2017); (*) (št. 0195/2017); (*) (št. 0196/2017); (*) (št. 0197/2017); Ian Blore (št. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (št. 0199/2017); (*) (št. 0200/2017); (*) (št. 0201/2017); (*) (št. 0202/2017); Victor Diaconu (št. 0203/2017); (*) (št. 0204/2017); (*) (št. 0205/2017); (*) (št. 0206/2017); (*) (št. 0207/2017); (*) (št. 0208/2017); (*) (št. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (št. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (št. 0211/2017); (*) (št. 0212/2017); (*) (št. 0213/2017); (*) (št. 0214/2017); (*) (št. 0215/2017); (*) (št. 0216/2017); Petar Karan (št. 0217/2017); Flavio Miccono (št. 0218/2017); Filomena Pinca (št. 0219/2017); Thomas Pfister (št. 0220/2017); (*) (št. 0221/2017); (*) (št. 0222/2017); (*) (št. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (št. 0224/2017); Eleni Takou (št. 0225/2017); César Martínez López-Rey (št. 0226/2017); (*) (št. 0227/2017); Fabio Tosi (št. 0228/2017); Sara Martínez (št. 0229/2017); Dan Christensen (št. 0230/2017); (*) (št. 0231/2017); Dorota Zaleska (št. 0232/2017); Michele Vecchione (št. 0233/2017); Michele Vecchione (št. 0234/2017); (*) (št. 0235/2017); (*) (št. 0236/2017); Pierre Cauchy (št. 0237/2017); (*) (št. 0238/2017); (*) (št. 0239/2017); (*) (št. 0240/2017); (*) (št. 0241/2017); (*) (št. 0242/2017); Sébastien Blanchard (št. 0243/2017); Aras Abbasi (št. 0244/2017); (*) (št. 0245/2017); (*) (št. 0246/2017).


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0245/2017

(ki nadomešča B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE.

Govorila sta Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahteval preložitev glasovanja, in Michael Gahler v imenu skupine PPE proti tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (284 glasov za, 296 glasov proti, 22 vzdržanih glasov).

Sledilo je glasovanje.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Predlog resolucije B8-0248/2017 je brezpredmeten.)

Govori

Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevala umik predloga spremembe 1.


7.2. Belorusija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0253/2017

(ki nadomešča B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill in Karoline Graswander-Hainz v imenu skupine S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova in Charles Goerens v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD;

—   Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Predlog resolucije B8-0259/2017 je brezpredmeten.)


7.3. Bangladeš, vključno s porokami otrok (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0252/2017

(ki nadomešča B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Predlog resolucije B8-0260/2017 je brezpredmeten.)


7.4. Veleprodajni trgi gostovanja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZA ZAVRNITEV PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA-PROV(2017)0129)

Govori

Michael Gahler o objavi rezultatov.


7.6. Evropska solidarnostna enota (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0238/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (glasovanje)

predloga resolucij B8-0235/2017 in B8-0244/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0235/2017

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Predlog resolucije __[A8469]__ je brezpredmeten.)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Poročilo: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei in Jiří Pospíšil

Evropska solidarnostna enota - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly in Lucy Anderson.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Večje interpelacije (razprava)

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000011/2017), ki so jo zahtevali Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea et Marco Valli v imenu skupine EFDD z vprašanjem Komisiji: Tragične razmere v "deželi ognjev" in za njene prebivalce (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini je predstavil vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Piernicola Pedicini, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino in Pina Picierno.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT
mnenje: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: JURI, IMCO, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor AGRI

- Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

odbor FEMM

- Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov: preprečevanje proticiganstva (2017/2038(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: FEMM, EMPL

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. marca 2017.)

odbor BUDG (člen 54 Poslovnika)

- Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
mnenje: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)

- Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
mnenje: AFET, LIBE, INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)


13. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 26. in 27. aprila 2017.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Pravno obvestilo