Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben twee verzoeken om opheffing van de immuniteit van respectievelijk Marine Le Pen en Marie-Christine Boutonnet toegezonden in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is geopend door de financiële afdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement worden deze verzoeken verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling