Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. dubna 2017 - BruselKonečné znění

8. Návrh aktů Unie

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu prohlásil za přípustné tyto návrhy aktů Unie:

- návrh aktu Unie, který předložili Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská a Ivo Vajgl, o rozdílech v prohlášeních, složení a chuti produktů na středoevropských/východoevropských a západoevropských trzích EU (B8-0301/2017)

V souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu je tento návrh postoupen příslušnému výboru, jímž je výbor IMCO, jakož i výboru ENVI pro vypracování stanoviska.

- návrh aktu Unie, který předložili Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, o kontrole zahraničních investic ve strategických odvětvích (B8-0302/2017)

V souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu je tento návrh postoupen příslušnému výboru, jímž je výbor INTA.

Právní upozornění