Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. april 2017 - BruxellesEndelig udgave

8. Forslag til EU-retsakt

Formanden meddelte, at han i henhold til forretningsordenens artikel 46, stk. 2, havde erklæret, at følgende forslag til EU-retsakt kunne behandles:

- Forslag til EU-retsakt indgivet af Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská et Ivo Vajgl, om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater (B8-0301/2017)

Dette forslag var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 46, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, IMCO, og til ENVI med henblik på en udtalelse

- Forslag til EU-retsakt indgivet af Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, om screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer (B8-0302/2017).

Dette forslag var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 46, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, INTA

Juridisk meddelelse