Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselLõplik väljaanne

8. Liidu õigusakti ettepanekud

Parlamendi president andis teada järgmiste kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaste liidu õigusakti ettepanekute vastuvõetavaks tunnistamisest:

- ettepanek võtta vastu liidu õigusakt erinevuste kohta tooteinfos, toodete koostises ja maitses ELi kesk- ja idaosa ning lääneosa turgudel (B8-0301/2017), mille esitasid Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská ja Ivo Vajgle,

Ettepanek edastati kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaselt vastutavale komisjonile, milleks on IMCO-komisjon, ning arvamuse saamiseks ka ENVI-komisjonile.

- ettepanek võtta vastu liidu õigusakt strateegiliste valdkondade välisinvesteeringute jälgimise kohta (B8-0302/2017), mille esitasid Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab ja Adam Szejnfeld.

Ettepanek edastati kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaselt vastutavale komisjonile, milleks on INTA-komisjon.

Õigusalane teave