Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

8. Voorstellen voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement, de volgende voorstellen voor een besluit van de Unie ontvankelijk heeft verklaard:

- Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská en Ivo Vajgl, over verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU (B8-0301/2017)

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, namelijk IMCO, en voor advies naar de Commissie ENVI.

- Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, over de screening van buitenlandse investeringen in strategische sectoren (B8-0302/2017)

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, namelijk INTA.

Juridische mededeling