Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 aprilie 2017 - BruxellesEdiţie definitivă

8. Propositions d'actes de l'Union

Președintele a anunțat că a declarat admisibile următoarele propuneri de acte ale Uniunii, în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură:

- Propunere de act al Uniunii depusă de Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská și Ivo Vajgl privind diferențele în ceea ce privește declarațiile, compoziția și gustul produselor de pe piețele din centrul/estul și din vestul UE (B8-0301/2017)

Această propunere a fost transmisă, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, comisiei competente în fond, și anume Comisiei IMCO, precum și Comisiei ENVI, pentru aviz.

- Propunere de act al Uniunii depusă de Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld referitor la monitorizarea investițiilor străine în sectoarele strategice. (B8-0302/2017)

Această propunere a fost transmisă, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, comisiei competente în fond, și anume Comisiei INTA.

Notă juridică