Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

8. Návrhy aktov Únie

Predseda oznámil, že vyhlásil za prípustné tieto návrhy aktov Únie v zmysle článku 46 ods. 2 rokovacieho poriadku:

- návrh aktu Únie, ktorý predkladajú Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská a Ivo Vajgl, o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti výrobkov na trhoch krajín strednej/východnej a západnej EÚ (B8-0301/2017)

V súlade s článkom 46 ods. 2 rokovacieho poriadku sa tento návrh postúpil gestorskému výboru, a to výboru IMCO, ako aj výboru ENVI požiadanému o stanovisko.

- Návrh aktu Únie, ktorý predkladajú Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, o kontrole zahraničných investícií v strategických odvetviach (B8-0302/2017).

V súlade s článkom 46 ods. 2 rokovacieho poriadku sa tento návrh postúpil gestorskému výboru, a to výboru INTA.

Právne oznámenie