Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. april 2017 - BruseljKončna izdaja

8. Predlogi za akt Unije

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 46(2) Poslovnika za sprejemljive razglasil naslednje predloge za akt Unije:

- predlog za akt Unije, ki so ga vložili Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská in Ivo Vajgl, o razlikah v deklaracijah, sestavi in okusu izdelkov na trgih srednje/vzhodne EU in njenih zahodnih trgih (B8-0301/2017)

Ta predlog se v skladu s členom 46(2) Poslovnika posreduje pristojnima odboroma IMCO in ENVI za mnenje.

- predlog za akt Unije, ki so ga vložili Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, o preverjanju tujih naložb v strateških sektorjih (B8-0302/2017)

Ti predlog se v skladu s členom 46(2) Poslovnika posreduje pristojnemu odboru INTA.

Pravno obvestilo