Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - BrysselSlutlig utgåva

8. Förslag till unionsrättsakter

Talmannen meddelade att han hade förklarat följande förslag till unionsrättsaker tillåtliga i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen:

- Förslag till unionsrättsakt från Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská och Ivo Vajgl om skillnader i fråga om produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan marknaderna i de central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna (B8-0301/2017).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, till IMCO utskottet som ansvarigt utskott samt till ENVI-utskottet som rådgivande utskott.

- Förslag till unionsrättsakt från Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab och Adam Szejnfeld om kontroll av utländska investeringar i strategiska sektorer (B8-0302/2017).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, till INTA-utskottet som ansvarigt utskott.

Rättsligt meddelande