Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselLõplik väljaanne

10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses madala riskiastmega toimeainete heakskiitmise kriteeriumidega (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - tähtaeg: 20. juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate akrinatriini, metalaksüüli ja tiabendasooli jääkide piirnormidega (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - tähtaeg: 5. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa seoses ELi referentlabori määramisega toidutekkeliste viiruste jaoks (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - tähtaeg: 13. juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusalane teave