Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselLõplik väljaanne

14. Olukord Ungaris (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Olukord Ungaris (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võttis Viktor Orbán (Ungari peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt eelmise kõneleja sõnavõtu kohta, Krisztina Morvai ja Roberta Metsola.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor ja Kinga Gál.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marek Jurek, Ulrike Lunacek ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Viktor Orbán.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave