Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. dubna 2017 - Brusel

15. Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem (2017/3020(RSP))

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Joëlle Mélin za skupinu ENF, David Casa, Jutta Steinruck, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Arena, João Pimenta Lopes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman a Rosa Estaràs Ferragut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann a Maria Grapini.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Právní upozornění