Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 26., Szerda - Brüsszel

15. A szociális jogok európai pilléréről és a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonakozó kezdeményezésről elfogadott határozat (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A szociális jogok európai pilléréről és a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonakozó kezdeményezésről elfogadott határozat (2017/3020(RSP))

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David Casa, Jutta Steinruck, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Arena, João Pimenta Lopes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman és Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor és Julie Ward.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann és Maria Grapini.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

Jogi nyilatkozat