Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 26 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

15. Priimtas sprendimas dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (2017/3020(RSP))

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, David Casa, Jutta Steinruck (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thomas Mann), Jadwiga Wiśniewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Arena), João Pimenta Lopes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marju Lauristin), Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman ir Rosa Estaràs Ferragut.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann ir Maria Grapini.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė)

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Teisinis pranešimas