Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis - Brisele

15. Lēmums, kas pieņemts par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un darba un privātās dzīves līdzsvarošanas iniciatīvu (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un darba un privātās dzīves līdzsvarošanas iniciatīvu (2017/3020(RSP)).

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, David Casa, Jutta Steinruck, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Arena, João Pimenta Lopes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman un Rosa Estaràs Ferragut.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor un Julie Ward.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann un Maria Grapini.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle)

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Juridisks paziņojums