Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 aprilie 2017 - Bruxelles

15. Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și la inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și la inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată (2017/3020(RSP))

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, David Casa, Jutta Steinruck, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, João Pimenta Lopes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman și Rosa Estaràs Ferragut.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor și Julie Ward.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann și Maria Grapini.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei)

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Notă juridică