Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. dubna 2017 - BruselKonečné znění

16. Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní referendum (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní referendum (2017/2603(RSP))

Předseda rozpravu krátce uvedl.

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, a Kati Piri za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos a Jan Zahradil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt a Javi López.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

Právní upozornění