Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselLõplik väljaanne

16. Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (2017/2603(RSP))

Parlamendi president esines lühikese sissejuhatava sõnavõtuga.

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos ja Jan Zahradil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt ja Javi López.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave