Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 26 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

16. Padėtis Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (2017/2603(RSP))

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą.

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, ir Kati Piri S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos ir Jan Zahradil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt ir Javi López.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas