Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

16. Stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (2017/2603(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleidende toespraak.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, en Kati Piri, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos en Jan Zahradil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling