Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

16. Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (2017/2603(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym príhovorom.

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE a Kati Piri v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos a Jan Zahradil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt a Javi López.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie