Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - BrysselSlutlig utgåva

16. Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag (2017/2603(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, och Kati Piri för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos och Jan Zahradil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt och Javi López.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande