Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0259(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0340/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0340/2016

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0140

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

18. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Ο Mircea Diaconu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Mircea Diaconu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου