Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 26. dubna 2017 - BruselKonečné znění
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení poradního výboru
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Návrh aktů Unie
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 11.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Situace v Maďarsku (rozprava)
 15.Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem (rozprava)
 16.Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní referendum (rozprava)
 17.Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I (rozprava)
 18.Evropský rok kulturního dědictví ***I (rozprava)
 19.Udělení absolutoria za rok 2015 (rozprava)
 20.Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (rozprava)
 21.Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (rozprava)
 22.Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (krátké přednesení)
 23.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (252 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (56 kb)
 
Zápis
Konečné znění (81 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (24 kb)
 
Zápis
Konečné znění (290 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (62 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (482 kb)
Právní upozornění