Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 26. april 2017 - BruxellesEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Det rådgivende udvalgs sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Forslag til EU-retsakt
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 11.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Situationen i Ungarn (forhandling)
 15.Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (forhandling)
 16.Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen (forhandling)
 17.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (forhandling)
 18.Europæisk år for kulturarv ***I (forhandling)
 19.Decharge 2015 (forhandling)
 20.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (forhandling)
 21.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (forhandling)
 22.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (250 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (56 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (79 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (24 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (292 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (61 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (416 kb)
Juridisk meddelelse