Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Nõuandekomitee koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Liidu õigusakti ettepanekud
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Olukord Ungaris (arutelu)
 15.Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (arutelu)
 16.Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (arutelu)
 17.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (arutelu)
 18.Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (arutelu)
 19.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 20.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (arutelu)
 21.Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (arutelu)
 22.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (246 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (56 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (79 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (25 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (282 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (335 kb)
Õigusalane teave