Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie poradného výboru
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Návrhy aktov Únie
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 11.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 15.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (rozprava)
 16.Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (rozprava)
 17.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (rozprava)
 18.Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I (rozprava)
 19.Absolutórium za rok 2015 (rozprava)
 20.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (rozprava)
 21.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (rozprava)
 22.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (249 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (56 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (81 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (25 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (291 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (62 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (349 kb)
Právne oznámenie