Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Den rådgivande kommitténs sammansättning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Förslag till unionsrättsakter
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Situationen i Ungern (debatt)
 15.Beslut antaget om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och därmed relaterade initiativ (debatt)
 16.Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag (debatt)
 17.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (debatt)
 18.Europaåret för kulturarv ***I (debatt)
 19.Ansvarsfrihet 2015 (debatt)
 20.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (debatt)
 21.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (debatt)
 22.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (254 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (56 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (79 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (24 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (287 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (62 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (411 kb)
Rättsligt meddelande