Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2206(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0149/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0149/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0155

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

5.24. Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0155)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου