Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2193(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0105/2017

Внесени текстове :

A8-0105/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.48

Приети текстове :

P8_TA(2017)0179

Протокол
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел

5.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0179)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0179)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Правна информация