Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2167(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0116/2017

Ingivna texter :

A8-0116/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.49

Antagna texter :

P8_TA(2017)0180

Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - BrysselSlutlig utgåva

5.49. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0180)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0180)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Rättsligt meddelande