Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
Il-Ħamis, 27 ta' April 2017 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015 (dibattitu)
 4.Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.It-trademark tal-UE ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.Il-Konvenzjoni ta’ Minamata dwar il-Merkurju *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.4.Diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.5.Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn id-Danimarka u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.6.Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ildikó Gáll-Pelcz (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.7.Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015 * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.8.Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali 2017 sal-2020 ***I (votazzjoni)
  5.9.Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ***I (votazzjoni)
  5.10.Programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar ***I (votazzjoni)
  5.11.Programm tal-Unjoni biex jissaħħaħ l-involviment tal-konsumaturi fit-tfassil tal-politika tas-servizzi finanzjarji ***I (votazzjoni)
  5.12.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  5.13.Kwittanza 2015: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015 (votazzjoni)
  5.14.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  5.15.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  5.16.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  5.17.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  5.18.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (votazzjoni)
  5.19.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  5.20.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  5.21.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  5.22.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  5.23.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  5.24.Kwittanza 2015: Il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  5.25.Kwittanza 2015: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  5.26.Kwittanza 2015: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  5.27.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  5.28.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  5.29.Kwittanza 2015: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  5.30.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  5.31.Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  5.32.Kwittanza 2015: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  5.33.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  5.34.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  5.35.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  5.36.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  5.37.Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  5.38.Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  5.39.Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  5.40.Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  5.41.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  5.42.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  5.43.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  5.44.Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
  5.45.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)
  5.46.Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  5.47.Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  5.48.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  5.49.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  5.50.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (votazzjoni)
  5.51.Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  5.52.Kwittanza 2015: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  5.53.Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  5.54.Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  5.55.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
  5.56.Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  5.57.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)
  5.58.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)
  5.59.Kwittanza 2015: Impriża Konġunta ECSEL (votazzjoni)
  5.60.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (votazzjoni)
  5.61.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)
  5.62.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta ITER (votazzjoni)
  5.63.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  5.64.Il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi (votazzjoni)
  5.65.Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (votazzjoni)
  5.66.Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (votazzjoni)
  5.67.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)
  5.68.Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri (votazzjoni)
  5.69.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  5.70.Oġġezzjoni għal att delegat: Sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 9.Dokumenti mressqa
 10.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 11.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ildikó Gáll-Pelcz
Minuti (294 kb)  Lista tal-Membri preżenti (59 kb)  L-Anness 1 (7 kb)
 
Minuti (83 kb)  Lista tal-Membri preżenti (11 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (61 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (215 kb)
 
Minuti (324 kb)  Lista tal-Membri preżenti (62 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (1122 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (4209 kb)
Avviż legali