Indiċi 
Minuti
PDF 324kWORD 83k
Il-Ħamis, 27 ta' April 2017 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015 (dibattitu)
 4.Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.It-trademark tal-UE ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.Il-Konvenzjoni ta’ Minamata dwar il-Merkurju *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.4.Diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.5.Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn id-Danimarka u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.6.Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ildikó Gáll-Pelcz (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.7.Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015 * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.8.Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali 2017 sal-2020 ***I (votazzjoni)
  5.9.Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ***I (votazzjoni)
  5.10.Programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar ***I (votazzjoni)
  5.11.Programm tal-Unjoni biex jissaħħaħ l-involviment tal-konsumaturi fit-tfassil tal-politika tas-servizzi finanzjarji ***I (votazzjoni)
  5.12.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  5.13.Kwittanza 2015: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015 (votazzjoni)
  5.14.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  5.15.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  5.16.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  5.17.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  5.18.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (votazzjoni)
  5.19.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  5.20.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  5.21.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  5.22.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  5.23.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  5.24.Kwittanza 2015: Il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  5.25.Kwittanza 2015: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  5.26.Kwittanza 2015: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  5.27.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  5.28.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  5.29.Kwittanza 2015: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  5.30.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  5.31.Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  5.32.Kwittanza 2015: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  5.33.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  5.34.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  5.35.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  5.36.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  5.37.Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  5.38.Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  5.39.Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  5.40.Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  5.41.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  5.42.Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  5.43.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  5.44.Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
  5.45.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)
  5.46.Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  5.47.Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  5.48.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  5.49.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  5.50.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (votazzjoni)
  5.51.Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  5.52.Kwittanza 2015: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  5.53.Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  5.54.Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  5.55.Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
  5.56.Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  5.57.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)
  5.58.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)
  5.59.Kwittanza 2015: Impriża Konġunta ECSEL (votazzjoni)
  5.60.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (votazzjoni)
  5.61.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)
  5.62.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta ITER (votazzjoni)
  5.63.Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  5.64.Il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi (votazzjoni)
  5.65.Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (votazzjoni)
  5.66.Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (votazzjoni)
  5.67.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)
  5.68.Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri (votazzjoni)
  5.69.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  5.70.Oġġezzjoni għal att delegat: Sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 9.Dokumenti mressqa
 10.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 11.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ildikó Gáll-Pelcz


PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)))

Id-dibattitu sar fid-data 5 ta' April 2017 (punt 18 tal-Minuti ta' 5.4.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Votazzjoni: punt 5.69 tal-Minuti ta' 27.4.2017.


3. Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2016/2099(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2015 [2016/2098(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos u Nedzhmi Ali ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) u Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment).

Interventi ta': Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Bernd Lucke (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Bogusław Liberadzki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Ivan Jakovčić (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Cătălin Sorin Ivan f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Georgi Pirinski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato u Thomas Mann.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo u Pirkko Ruohonen-Lerner.

Interventi ta': Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos u Nedzhmi Ali.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.67 tal-Minuti ta' 27.4.2017.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


4. Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Grupp tal-euro: Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (President tal-Eurogrupp) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty u Nikolaos Chountis.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato u Agnes Jongerius.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos u Nikos Androulakis.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Jeroen Dijsselbloem.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent ta': Fabio Massimo Castaldo dwar Cristiano Provvisionato, li bħalissa jinsab maħtuf fil-Mawritanja.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto [2016/2294(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0132)


5.2. It-trademark tal-UE ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni kodifikata) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0133)


5.3. Il-Konvenzjoni ta’ Minamata dwar il-Merkurju *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abboz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni ta’ Minamata dwar il-Merkurju [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0134)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de la convention.


5.4. Diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta’ diskrepanzi ibridi ma’ pajjiżi terzi [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0135)


5.5. Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn id-Danimarka u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn ir-Renju tad-Danimarka u l-Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0136)


5.6. Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ildikó Gáll-Pelcz (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar in-nomina ta' Ildikó Gáll-Pelcz bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 27.4.2017)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0137)

Interventi

Indrek Tarand (rapporteur).


5.7. Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015 * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2015 [2016/2098(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0138)


5.8. Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali 2017 sal-2020 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perjodu mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij u Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSITION DE REJET DE LA PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0139)


5.9. Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0140).


5.10. Programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perijodu 2014-2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0141)


5.11. Programm tal-Unjoni biex jissaħħaħ l-involviment tal-konsumaturi fit-tfassil tal-politika tas-servizzi finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni biex jappoġġa attivitajiet speċifiċi li jsaħħu l-involviment tal-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi finanzjarji fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għall-perjodu 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0142).

Interventi

Cristian Dan Preda sur le déroulement des votes.


5.12. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0143)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0143)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.13. Kwittanza 2015: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0144)

Interventi

—   Richard Corbett sur le déroulement des votes (il-President donne des précisions);

—   Il-President rappelle à l'ordre Cristian Dan Preda.


5.14. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0145)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0145)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.15. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0146)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0146)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.16. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0147)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0147)

Il-kwittranza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


5.17. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0148)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0148)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.18. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0149)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0149)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.19. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0150)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0150)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.20. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0151)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0151)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.21. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0152)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0152)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.22. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0153)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0153)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.23. Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0154)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0154)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.24. Kwittanza 2015: Il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015: il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0155)


5.25. Kwittanza 2015: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0156)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0156)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.26. Kwittanza 2015: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0157)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0157)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.27. Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0158)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0158)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.28. Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0159)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0159)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.29. Kwittanza 2015: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (illum l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0160)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0160)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.30. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0161)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0161)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.31. Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0162)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0162)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.32. Kwittanza 2015: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0163)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0163)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.33. Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0164)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0164)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.34. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt )

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0165)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0165)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.35. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0166)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0166)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.36. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0167)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0167)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.37. Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0168)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0168)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.38. Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0169)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0169)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.39. Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0170)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0170)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.40. Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0171)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0171)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.41. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0172)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0172)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.42. Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0173)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0173)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.43. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0174)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0174)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura). (votazzjoni)


5.44. Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0175)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0175)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.45. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (illum l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferrovij) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0176)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0176)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.46. Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0177)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0177)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.47. Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0178)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0178)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.48. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0179)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0179)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.49. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0180)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0180)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.50. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0181)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0181)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.51. Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0182)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0182)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.52. Kwittanza 2015: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0183)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0183)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.53. Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0184)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0184)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.54. Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0185)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0185)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.55. Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (illum l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0186)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0186)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.56. Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0187)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0187)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.57. Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0188)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0188)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.58. Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0189)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0189)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.59. Kwittanza 2015: Impriża Konġunta ECSEL (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0190)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0190)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.60. Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0191)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0191)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.61. Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0192)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0192)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.62. Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta ITER (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0193)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0193)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.63. Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0194)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0194)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.64. Il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi [2016/2016(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 64)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0195)


5.65. Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ [2016/2140(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 65)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0196)


5.66. Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa [2016/2141(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 66)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0197)


5.67. Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2016/2099(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 67)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0198)


5.68. Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri (2006/21/KE) [2015/2117(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 68)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0199)


5.69. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP)))

Id-dibattitu sar fid-data 5 ta' April 2017 (punt 18 tal-Minuti ta' 5.4.2017)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 27 ta' April 2017 (punt 2 tal-Minuti ta' 27.4.2017)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 u B8-0277/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 69)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0270/2017

(flok B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 u B8-0275/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, f'isem il-Grupp PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8.TA(2017)0200)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0272/2017, B8-0276/2017 u B8-0277/2017 iddekadew.)


5.70. Oġġezzjoni għal att delegat: Sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-regolament delegat tal-Kummissjoni tal-11 ta' Jannar 2017 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 70)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák u Daniel Hannan

Rapport Lambert van Nistelrooij u Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo u Stanislav Polčák

Rapport Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek u Seán Kelly

Rapport Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski u Notis Marias

Rapport Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Rapport Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes u José Inácio Faria

Rapport Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria u Adam Szejnfeld

Rapport Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai u Jiří Pospíšil

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil u José Inácio Faria.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


8. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Konsultazzjoni mal-kumitati

Kumitat JURI

- L-istabbiliment ta' Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-data dwar id-dħul u l-ħruġ u d-data dwar ir-rifjut ta' dħul ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-UE u li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta' infurzar tal-liġi (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli LIBE
opinjoni: BUDG, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)


9. Dokumenti mressqa

Il-Membri ressqu d-dokumenti segwenti: mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' bażi tad-data Ewropea tad-DNA għat-tiftix tal-persuni li għebu (B8-0228/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-bijokarburanti fl-Unjoni Ewropea sabiex jitħares l-ambjent (B8-0229/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Louis Aliot u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni definittiva tan-negozjati ta' adeżjoni tat-Turkija mal-Unjoni Ewropea (B8-0230/2017)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għas-settur Ewropew tal-bini tal-bastimenti (B8-0231/2017)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu ta' primati mhux umani għal ħtiġijiet ta' riċerka xjentifika (B8-0232/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-problema tal-brain drain (B8-0233/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċessibilità għall-prodotti u s-servizzi (B8-0240/2017)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

LIBE


10. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


11. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 15 sad-data 18 ta' Mejju 2017.


12. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Anness 1 - Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ildikó Gáll-Pelcz

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali