Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2243(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0176/2017

Ingivna texter :

A8-0176/2017

Debatter :

PV 16/05/2017 - 16
CRE 16/05/2017 - 16

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0211

Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

16. Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt)
CRE

Betänkande om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid [2016/2243(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Brian Hayes för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Cora van Nieuwenhuizen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.5.2017.

Rättsligt meddelande