Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2634(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0294/2017

Predkladané texty :

B8-0294/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/05/2017 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0213

Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

10.5. Námietka proti delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložili Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, Claude Moraes a Judith Sargentini v mene výboru LIBE, o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) z 24. marca 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy k uvedenému nariadeniu a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0213)

Právne oznámenie