Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

15. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 mei 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

Juridische mededeling