Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0284(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0378/2016

Esitatud tekstid :

A8-0378/2016

Arutelud :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0224

Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

17. Veebisisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Carlos Zorrinho (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marco Zullo (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Sabine Verheyen (CULT-komisjoni arvamuse koostaja) ja Angelika Niebler fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec ja Notis Marias.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Jean-Marie Cavada.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.7.

Õigusalane teave