Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0284(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0378/2016

Ingediende teksten :

A8-0378/2016

Debatten :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0224

Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marco Zullo (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Sabine Verheyen (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) en Angelika Niebler, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Jean-Marie Cavada.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 18.5.2017.

Juridische mededeling