Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2545(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0290/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0290/2017

Viták :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0228

Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

19. Közúti közlekedés az Európai Unióban (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Közúti közlekedés az Európai Unióban (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto és Andor Deli.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec és Deirdre Clune.

Felszólal: Phil Hogan.

Felszólal: Peter van Dalen és Michael Cramer kérdést tesz fel Phil Hogannek, aki válaszol arra.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, a közúti fuvarozásról az Európai Unióban (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.12. pont .

Jogi nyilatkozat