Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2545(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0290/2017

Ingediende teksten :

B8-0290/2017

Debatten :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0228

Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

19. Wegvervoer in de Europese Unie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Wegvervoer in de Europese Unie (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto en Andor Deli.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec en Deirdre Clune.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen en Michael Cramer om een vraag te stellen aan Phil Hogan die deze beantwoordt.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Karima Delli, namens de Commissie TRAN, over het wegvervoer in de Europese Unie (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 18.5.2017.

Juridische mededeling