Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2059(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0123/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0123/2017

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας [2015/2059(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Ο Adam Szejnfeld παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joachim Schuster, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz και Bernd Lange.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Adam Szejnfeld.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου