Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0340/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0230

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.14. Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0340/2017, B8-0343/2017 και B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0340/2017

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0230)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0343/2017 και B8-0344/2017 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου