Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji
 6.Składanie dokumentów
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Porządek obrad
 12.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 13.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (debata)
 14.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (debata)
 15.Zwalczanie antysemityzmu (debata)
 16.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (debata)
 17.Sri Lanka GSP+ (debata)
 18.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** - Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (debata)
 19.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (debata)
 20.Cyfryzacja europejskiego przemysłu - Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (147 kb)  Lista obecności (53 kb)
 
Protokół (73 kb)  Lista obecności (11 kb)
 
Protokół (248 kb)  Lista obecności (61 kb)
Informacja prawna