Kazalo 
Zapisnik
PDF 219kWORD 68k
Četrtek, 1. junij 2017 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Nevarnost politične zlorabe medijev v Češki republiki (razprava)
 4.Enotna oblika za vizume ***I (razprava)
 5.Varstvo ranljivih odraslih oseb (razprava)
 6.Predlog za akt Unije
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Stopnje davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Varstvo ranljivih odraslih oseb (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Enotna oblika za vizume ***I (glasovanje)
  7.7.Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (glasovanje)
  7.9.Digitalizacija evropske industrije (glasovanje)
  7.10.Novo evropsko soglasje o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (glasovanje)
  7.11.Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (glasovanje)
  7.12.Boj proti antisemitizmu (glasovanje)
  7.13.Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej
 12.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš: Predlog resolucije o darovanju organov (B8-0287/2017)

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

- Dominique Martin: Predlog resolucije o odstotku žensk v upravnih odborih (B8-0288/2017)

posredovano

pristojni odbor:

FEMM

- Lorenzo Fontana: Predlog resolucije o financiranju nevladnih organizacij (B8-0289/2017)

posredovano

pristojni odbor:

LIBE

- Nuno Melo: Predlog resolucije o izginjanju divjega kunca (B8-0291/2017)

posredovano

pristojni odbor:

ENVI


3. Nevarnost politične zlorabe medijev v Češki republiki (razprava)

Izjava Komisije: Nevarnost politične zlorabe medijev v Češki republiki (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jaromír Štětina, Monika Beňová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki in Pirkko Ruohonen-Lerner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, in Tibor Szanyi.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


4. Enotna oblika za vizume ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/1995 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Angel Dzhambazki (pripravljavec mnenja odbora JURI), Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Caterina Chinnici v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Michael Theurer, Maria Grapini in Bronis Ropė.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula in Angelo Ciocca.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorili sta Věra Jourová (članica Komisije) in Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 1.6.2017.


5. Varstvo ranljivih odraslih oseb (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o varstvu ranljivih odraslih oseb [2015/2085(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Joëlle Bergeron je predstavila poročilo.

Govorili so Victor Negrescu v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ruža Tomašić in Maria Grapini.

Govorili sta Věra Jourová in Joëlle Bergeron.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 1.6.2017.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 10.45, se je nadaljevala ob 11.30.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

6. Predlog za akt Unije

Predsedujoča je oznanila, da je v skladu s členom 46(2) Poslovnika predsednik izjavil, da je naslednji predlog za akt Unije sprejemljiv:

—   Predlog za akt Unije, ki so ga vložili Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové in Luke Ming Flanagan, o krepitvi položaja kmetov v prehranski verigi (B8-0303/2017).

Predlog se v skladu s členom 46(2) Poslovnika dodeli pristojnemu odboru, t.j. AGRI, in odboru za mnenje, t.j. IMCO.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu [2016/2266(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Stopnje davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G [2016/2305(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Michał Boni (A8-0184/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0234)

Govor


Arne Gericke po glasovanju.


7.4. Varstvo ranljivih odraslih oseb (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o varstvu ranljivih odraslih oseb [2015/2085(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0236)

Govoril je Jarosław Wałęsa, po glasovanju, ki je zahteval, da se vprašanje vrne pristojnemu odboru ki bo izvedel medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


7.6. Enotna oblika za vizume ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/1995 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Digitalizacija evropske industrije (glasovanje)

Poročilo o digitalizaciji evropske industrije [2016/2271(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Novo evropsko soglasje o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0387/2017 in B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0387/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0390/2017

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Boj proti antisemitizmu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0383/2017 in B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0383/2017

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Predlog resolucije B8-0388/2017 je brezpredmeten.)


7.13. Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan in Reinhard Bütikofer o govoru prejšnjega govornika, Notis Marias in Jiří Pospíšil

Poročilo: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Poročilo: Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch in Ruža Tomašić

Predlog resolucije o večletnem okviru za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Poročilo: Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu in Seán Kelly

Predlog resolucije o skupni izjavi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o novem evropskem soglasju o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch in Ruža Tomašić

Predlog resolucije: Odpornost kot strateška prednostna naloga zunanjega delovanja EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James in Andrejs Mamikins

Predlog resolucije o boju proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock in Mairead McGuinness

Predlog resolucije o Konferenci OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


10. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


11. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. junija 2017 do 15. junija 2017.


12. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Pravno obvestilo